Anestezi / Yoğun Bakım

Laringeal Maske

Ana sayfa > Ürünler > Anestezi / Yoğun Bakım > Laringeal Maske
Laringeal Maske
Ürün Kodu Ürün Ölçüsü
44.000.60.010 NO: 1
44.000.60.015 NO: 1,5
44.000.60.020 NO: 2
44.000.60.025 NO: 2,5
44.000.60.030 NO: 3
44.000.60.040 N0: 4
44.000.60.050 NO: 5